ما شما را مراقبت و همکاری میکنیم

به مراقبت های کمکی روی خطی، مطمین و مسلکی
روانی اجتماعی IPSO خوش آمدید

 • ما چی کار میکنیم

  با ورود در ویب سایت ما شما کاملاْ در یک فضای مصوون وارد می شوید، جاییکه مشاورین متعهد، با درک و مسکلی از کشور های مختلف خدمات مشاوره را فراهم میکند. آنها شما را در حالات دشوار زنده گی جهت یافتن راه های سلامت فردی و اجتماعی کمک و حمایت می نمایند.

  هدف ما توانمند سازی مردم برای حل مشکلات و منازعات، ایجاد و ادامه ارتباطات خوب و کارا با فامیل، اقارب و دوستان شان، تصمیم بگیرند که چه کاری انجام دهند و بتوانند بر اساس ارزش های خود بر زندگی خود تأثیر بگذارند.

  Ipso-care جلسات ویدیویی (تصویری) کاملا شخصی و محرم را از طریق بخش ورودی برای مراجعین عرضه میدارد.

  اطلاعات بیشتر

 • ما کی استیم

  ایپسو موسسه بشردوستان است که در عرصه مراقبت های روانی اجتماعی و دیالوگ های فرهنگی فعالیت مینماید:

  مشاورین روانی اجتماعی ایپسو افراد بسیار تجربه در درک وضعیت فردی و اجتماعی افراد ،و مشکلات شخصی شان میباشند .آنها مراجعین خود را در سازگاری با مشکلات و کنار آمدن با چالش های زنده گی حمایه مینمایند.

  اطلاعات بیشتر

 • آغاز نمایید

  سلام به Ipso-care خوش آمدید .

  دروازه باز است لطفا" داخل شوید !

  سه قدم شما را در پروسه مشاوره رهنمایی مینماید .

  اطلاعات بیشتر

همین حالا راجستر نموده و از مراقبت های رایگان ipso-care مستفید شویدورود
اطاق امن