Daryeel ayaan wax u caawinnaa

Ku soo dhowoow daryeelka Ipso-care,
Khad-caawineedka ammaanka ah ee
la-talinta maskaxeed ee bulshada

Hadda is-diiwaangeli oo si bilaash ah ku isticmaal Ipso-care.

Ikhtiyaarka 1aad

Is-qiimeyn shaqsi ah sameey oo wax badan ka ogow naftaada. Kaddib ballan la sameyso mid ka tirsan la-taliyeyaasheenna Ipso-care.

Weiter

Ikhtiyaarka 2aad

Is-qiimeyn shaqsi ah sameey oo wax badan ka ogow naftaada. Kaddib ballan la sameyso mid ka tirsan la-taliyeyaasheenna Ipso-care.

Weiter

Guda-gal
qol ammaan ah