güvenlik

Kullanıcı bilgilerinin güvenliği birinci önceliğimizdir.

Ipso-care, katılan taraflar (danışman ve danışan) arasında doğrudan bir iletişim kurar. Peer-to-Peer (P2P) (Eşten eşe bağlantı) denen bu bağlantı süresince, video ve ses akışı doğrudan iki tarayıcı (bilgisayardan bilgisayara) arasında sağlanır, sunucu etkileşimine gerek yoktur. Sunucu sadece danışma sürecini başlatmada iki tarayıcıyı (bu durumda danışman ve danışanın IP adresleri) tanıtmak için gereklidir. Bunun dışında her şey bir yayın sunucusu olmadan çalışır.