امنیت

زمونږ د مراجعینو د معلوماتو ساتنه زمونږ دلومړیتوبونو څخه دی

د ایپسو صحي پاملرنې یوه مستقیمه اړیکه د ګډون کوونکو خواوو ته (مشاور او مراجعه کوونکي) تر مینځ رامینځته کوي. د دغې تش په نامه د یوې جوړې (همتا به همتا) اړیکې  په ترڅ کښې ویډیوئي او سمعي کانالونه په مستقیمه توګه د دوو بروزرونو (کمپیوټر نه کمپیوټر ته) تر مینځ لیږدول کیږي او هیڅ یو متقابل سرور ته اړتیا نه لیدل کیږي. یو سرور یوازې هغه وخت اړین دی چې دوه بروزرونه سره معرفي کړي (په دې حالت کښې د مشاور او مراجعه کوونکې IP پتې) تر څو مشاوره پیل کړي. د میډیا سرورونو د لاس لرلو پرته نور هر څه کارکوي.

د معلوماتو غلا کول معمولاً ترسره کیږي کله چې هغه سرور کوم چې د معلوماتو د زیرمه کولو لپاره ځانګړی شوی دی، هک شي (معلوماتو غلا شي او یوې بلې وسیلې ته کاپي شي). زمونږ سافټ وییر د دغه راز کړنو مخنیوی کوي د آنلاین مشاورې په ترڅ کښې د ګډون کوونکو ویب بروزرونو تر مینځ د یوې مستقیمې اړیکې په رامینځنه کولو سره، ځکه په دغې طریقې سره دیته اړتیا نشته چې معلومات د سرور لخوا و څارل شي. برابره خبر دی چې د یوې جوړې (همتا به همتا) اړیکه د نوو امنیتي معیارونو لخوا ساتل کیږي. پایله: شخصي معلومات مو هماغسې شخصي خوندي ساتل کیږي.