ድሕነት /ውሕስነት

ድሕነት ዓምዊልና ዳታ(data) ዝለዓል ደረጃ ንህብ

ipso -care ዝተማህዘሉ ብቀጥታ ዝርርብ ኣብ ሞንጎ ተሳተፍቲ ጉጅለ (ኣማኸሪን ዓሚልን )ድሕሪ እዚ ይጽውዕ ሓደ -ንሓደ (p2p) ርክብ, ቪደኦ, ዘረባ ክፍልታትን ይመሓላለፍ ብቀጥታ ኣሞንጎ እዞም ክልተ ብሮውሰር (computer -to -computer ) ኣይድልን አዩ ምርካብ , ተቀባሊ ጥራይ አዩ ኣድላይ ንክትጅምር ንክልተ ተቀበልቲ (ምናልባት ን ip ኣድረሻ ናይ ኣማኣከሪን ዓሚልን ) ንመጀምሪያ ኣማኽሪነት. ኩሉ ነገር ዋላውን ስራሕ ብዘይ ምልዕዓል ክፍል ናይ ተቀባሊ.

ዳታ (data ) ሓደ ሓደ ጊዜ ክስረቅ የጋጥም አዩ . መዓስ  አቲ ተቀባሊ ንዑኡ ኢሉ  ዝተሰርሕ ነቲ ዳታ ማኦቀቢ ወይ ነቲ ዳታ መመሓላለፊ ክርከብ "ክስረቅ አዩ" (አቲ ዳታ ክስረቅ ፡ብኮፒ ነቲ ከላኣይ ጊዜ ) . ናትና ሶፍት ዋረ ምክልካል ነዚ ብምፍጣር ብቐጥታ ርክብ ኣብ ሞንጎ ተሳታፍይን ሓበሪታ ተቀባሊ ኣብ ጊዜ መስመር ዘለዎ (online)  ዝርርብ , ምክንያቱ በዚ መንገዲ አቲ ዳታ (data)ኣይድልይን አዩ እንደገና ምርኻብ ምስ ተቐባሊ.  ይኽእል አዩ p2p  ርክብ ውሑስ ብ ናይ ቀረባ ጊዜ ምክልካል ደርጃ  - ውጺኢት ግላዊ ሓበረታ ይተርፍ ኣብ ግሊ.