እንዃዕ ብደሓን መጻእኩም, ቤንቨኑአ ,አንዃዕ ብደሓን መጻአኩም ሳላኣም ናብ ipso-care

ንሕና ንሕግዝ ንድሕነት /ውሕስነት

ማዕጾ ክፍት'ዩ ብክብረትኩም እተው

ርከብ  ሰለስተ(3) ክፍልታት ብዘዕባ ኣማኽርነት መስርሕ

Understanding the situation

1. ምርደእ ኩነታት

ርእስ ግምገማ ክሕግዘካዩ ንክትምዝምዞ ንኩነታትካን ክትርዶኡኻ ጽቡቅ ገርካ ተዛራረብ ምስ ኣማኸሪኻ ዝምርኮስ ኣብ ምርዳእን እዩ. ብሓደኮንኩም ክትረክቡ ዝበለጸ መንገዲ ክተማሕይሽ ኩናታትካ.

2. ኩነታትካ ሙቑጺጻር

ሓብርና ምስ ኣማኻሪና ክንምዝምዞ ኢና ከመይ ገርካ ክትምሓይሽ ንኩነታትካ ብዝበልጸ መንገዲ .መንገድታት ክምዝመዙ ብመሰረት ግላዊ ክብሪን ክብርታትን ሰባዊነትን, ባህላዊን, ማሕበራዊ ኣከባቢታትን.

Managing the situation
Meaning in life

3. ትርጉም ሂወት

ሓብርና ምስ ኣማኻሪና ክንምልከቶ ንኩነታትካን ክንምዝምዞ ከመይ ገርካ ትነብር ሙዑሩይን ውሁድ መንገዲ ብመሰረት ክብርታትካ, ተጠቐመሉ ዓቕምተትካ ፡ ርእይካን ሓሳብካን ንክትሰርሓሉ ቱሩጉም ዘለዋ ሂወት.

ሕጂ ንጀምሮ ብምእታው ናብ ውሑስ ገዛ , ኣብይ ኣልው ውልቓዊ ሓብሬታ ግላዊን  ውሑስን እዩ

እተው
sውሕስ ገዛ (ቦታ)